Hoạt động HĐND-UBND

Giám sát hoạt động của Hội động nhân dân các xã, thị trấn

03:24 10/05/2024

Tại UBND xã Kiến An, ông Trần Ngọc Bầu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân 06 đơn vị, gồm: Thị trấn Chợ Mới, Kiến An, Kiến Thành, Nhơn Mỹ, Long Điền B, Mỹ Hội Đông.
Responsive image

Tại buổi làm việc, HĐND các xã, thị trấn báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực, các ban HĐND, đại biểu HĐND trong thời gian qua. Nhìn chung, tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đảm bảo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Qua kết quả giám sát, Đoàn giám sát đã đánh giá thực trạng những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Theo đó, các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND các xã, thị trấn trong việc tổ chức các kỳ họp; hoạt động tiếp xúc cử tri; hoạt động giám sát, khảo sát; tiếp công dân; tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đơn thư yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân… được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân được phát huy.

Kết luận buổi giám sát, ông Trần Ngọc Bầu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới, nêu rõ: các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND và đại biểu HĐND các xã, thị trấn luôn phải bám sát vào chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện với yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng theo quy định. Tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị tốt nội dung, chương trình để tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của cử tri, nhằm phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, đoàn giám sát cũng ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Thường trực HĐND các xã, thị trấn đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động ở các đơn vị./.

 

Nguyễn Thức

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>