Văn hóa -Xã hội

Ngày ra quân tháng BHXH Chợ Mới vận động mới 2.300 thẻ BHYT

04:26 19/05/2023

Trong ngày đầu thực hiện “Ngày hội ra quân Tháng BHXH và truyền thông chuyển đổi số”, toàn huyện Chợ Mới đã vận động đáo hạn được 21.640 thẻ BHYT, vận động mới 2.287 người tham BHYT lần đầu theo hình thức hộ gia đình, 55 người tham gia BHXH tự nguyện, cập nhật CCCD cho những người tham gia BHYT được 633 trường hợp và hỗ trợ 14 trường hợp cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID.
Responsive image

Theo số liệu so sánh, huyện Chợ Mới hiện dẫn đầu trong tổng số 11 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh về vận động phát triển BHXH tự nguyện, BHYT trong “Ngày hội ra quân Tháng BHXH và truyền thông chuyển đổi số” tổ chức đồng loạt trên toàn tỉnh vào ngày 18/5/2023. Liên tiếp trong 3 ngày tới, các nhân viên BHXH, nhân viên các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn huyện, tiếp tục tổ chức 4 nhóm truyền thông trực tiếp ở các địa bàn dân cư để tiếp cận người tham gia tiềm năng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT, đóng tiếp BHXH tự nguyện, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, cập nhật thông tin số CCCD đối với các trường hợp tham gia BHYT, BHXH tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi khám chữa bệnh, thực hiện các thủ tục…. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra./. 

Responsive image

Thanh Liên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>