Văn hóa -Xã hội

Mỹ Hội Đông lắp đặt 10 biển cấm xả rác thải

05:01 12/04/2023

Vừa qua, xã Mỹ Hội Đông đã thực hiện lắp đặt 10 biển cấm xả rác thải xuống kênh mương nội đồng, giữ gìn vệ sinh chung tại các tuyến kênh trên địa bàn.
Responsive image

Qua đây, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung bảo vệ môi trường và đổ rác thải đúng nơi quy định, từ đó góp phần hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương./. 

Minh Kỵ

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>