Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị triển khai các quy định hướng dẫn mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

03:36 16/11/2023

Sáng ngày 16-11-2023 tại Hà Nội, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định hướng dẫn mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng với hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 66 điểm cầu trên cả nước. Đến tham dự và chủ trì có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư - Trưởng Ban tổ chức Trung ương. Tại điểm cầu huyện Chợ Mới có đồng chí Hà Minh Trang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.
Responsive image

Hội nghị đã quán triệt các nội dung: Quy định số 124, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về "Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Quy định số 125, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập”; Hướng dẫn số 25, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị". Tại hội nghị đại biểu ở các điểm cầu bày tỏ đồng tình với các quy định, hướng dẫn mới được ban hành và tham gia ý kiến tham luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư - Trưởng Ban tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Các quy định, nội dung quán triệt lần này tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức đầy đủ, kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Ban tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra để vận dụng, triển khai thực hiện thống nhất và đạt kết quả cao ở đơn vị./.

 

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>