An ninh quốc phòng

Chợ Mới bế giảng huấn luyện phân đội Dự bị động viên năm 2023

03:53 13/09/2023

Sáng 13 tháng 09 năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Mới tổ chức bế giảng lớp huấn luyện phân đội Dự bị động viên (DBĐV) năm 2023 dành cho cán bộ chiến sỹ Đại đội thuộc tiểu đoàn Bộ binh huyện trên địa bàn.
Responsive image

Thời gian huấn luyện từ ngày 27/8 đến 13/9/2023, 110 chiến sĩ được tìm hiểu những nội dung cơ bản như: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; xây dựng lực lượng DBĐV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; nội dung cơ bản của Luật lực lượng DBĐV năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Những qui định chung về Điều lệnh quản lý bộ đội; Điều lệnh đội ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành năm 2015; khám súng tiểu liên AK, trung liên; phương pháp duy trì ôn luyện đội hình, đội ngũ,…

Thông qua huấn luyện giúp các chiến sỹ nắm vững kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, nhận thức đúng về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và yêu cầu nhiệm vụ quân sự trong tình hình mới. Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, bổ sung những kiến thức quân sự cơ bản làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện phân đội dự bị động viên sau này.

Responsive image

Dịp này, 11 chiến sĩ có thành tích tiêu biểu đã được Ban chỉ huy QS huyện khen thưởng/.

 

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>