Kinh tế - Nông nghiệp

Bàn giao máy biến áp tại các trạm bơm điện

04:21 24/09/2021

Hiện nay trên địa bàn huyện Chợ Mới có 224 trạm bơm máy biến áp 03 pha và 210 trạm bơm máy biến áp 01 pha do UBND các xã, Hợp tác xã nông nghiệp, Tổ hợp tác bơm tưới và tư nhân đầu tư. Trong đó, đa số máy biến áp đã được bàn giao cho Điện lực quản lý, bảo dưỡng và thay mới khi có hư hỏng. Tuy nhiên, vẫn còn một số trạm chưa bàn giao cho Điện lực tiếp quản.

 

Nhằm giảm chi phí vận hành các trạm bơm, UBND Chợ Mới khuyến khích các chủ đầu tư bàn giao máy biến áp tại các trạm bơm điện phục vụ tưới, tiêu cho Điện lực quản lý vận hành, bão dưỡng. Giao UBND xã, thị trấn thông tin đến Hợp tác xã nông nghiệp, Tổ hợp tác bơm tưới, tiêu, Chủ khai thác các trạm bơm tư nhân biết về việc bàn giao máy biến áp tại các trạm bơm điện phục vụ tưới, tiêu cho Điện lực quản lý. Lập danh sách các máy biến áp của các chủ đầu tư thống nhất bàn giao cho Điện lực quản lý gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với các máy biến áp tại các trạm bơm mà các chủ đầu tư không thống nhất bàn giao cho Điện lực quản lý, nếu trong quá trình vận hành có hư hỏng thì chủ đầu tư tự bỏ kinh phí để sửa chữa./.

 

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>