Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I

11:01 08/03/2023

Sau 06 ngày học tập, nghiên cứu. Chiều ngày 07/03/2023, Trung tâm Chính trị huyện Chợ Mới tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2023 cho 56 quần chúng ưu tú đến từ các chi, Đảng bộ trực thuộc trong huyện.
Responsive image

Các học viên đã được tiếp thu và thảo luận các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, chuyên đề chủ quyền vùng đất Tây Nam Bộ và báo cáo lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang, Đảng bộ huyện Chợ Mới. Kết quả xếp loại giỏi 08 học viên, khá 23, trung bình 21 và yếu có 04 học viên, trong đó 06 học viên tiêu biểu đã được biểu dương khen thưởng.

Sau khóa học, giúp từng học viên tiếp tục tự bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về Đảng, hiểu rõ về những nhiệm vụ của người đảng viên, đồng thời tích cực học tập và làm theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành lớp học này, các học viên cần xác định rõ được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>