Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá 3

03:21 18/09/2023

Sáng ngày 18 tháng 09 năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện Chợ Mới tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá 3 năm 2023. Đồng chí Tô Văn Chấn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đến dự.
Responsive image

Tham gia lớp bồi dưỡng có 33 học viên là cán bộ, quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ Chợ Mới. Trong thời gian 6 ngày học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu, thảo luận 5 bài gồm: khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, nội dung cơ bản của điều lệ đảng cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Nghe báo cáo 2 chuyên đề: Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang, Đảng bộ Chợ Mới và chủ quyền vùng đất Tây Nam Bộ.

Responsive image

Thông qua lớp học, nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phân công./.

 

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>