Hoạt động HĐND-UBND

Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Chợ Mới khóa XII thông qua 03 Nghị quyết quan trọng

04:43 26/06/2024

Sáng ngày 26/6/2024, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 14, kỳ họp chuyên đề. Ông Trần Ngọc Bầu - Phó Chủ tịch HĐND huyện, chủ tọa kỳ họp. Tham dự có ông Cù Minh Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới.
Responsive image

Responsive image

Tại kỳ họp đã thông qua các tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương. Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 19, ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 21, ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương. Theo đó, thống nhất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang thực hiện và giải ngân năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương là 5.018 triệu đồng. Thời gian được kéo dài thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2024. Điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường vòng 03 xã Cù Lao Giêng với số tiền 03 tỷ đồng và 02 Dự án mới: tuyến bờ đông mương Mười Dầu và tuyến đường bờ bắc La Kết, địa điểm xây dựng xã Hội An, nay là thị trấn Hội An.

Responsive image

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Ngọc Bầu - Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhấn mạnh: Trên tinh thần dân chủ, khách quan, Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận và nhất trí cao việc biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện. Sau kỳ họp, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện và thủ trưởng các phòng, ban có liên quan sớm triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện gần nhất. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giám sát việc tổ chức thực hiện./.

 

Kiều Tiên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>