Hoạt động HĐND-UBND

Chợ Mới chuẩn bị tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên

04:49 02/04/2024

Ngày 02/4/2024, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - ông Cù Minh Trọng đã ký ban hành kế hoạch số 605 về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện với thanh niên huyện Chợ Mới năm 2024.
Responsive image

Với chủ đề đối thoại “Thanh niên Chợ Mới sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội”, Lãnh đạo UBND huyện sẽ trực tiếp chủ trì, cùng với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan để đối thoại với 120 đại diện thanh niên trên địa bàn; xoay quanh các nội dung: một số chính sách liên quan hỗ trợ thanh niên trong lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm; vấn đề lao động, đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên đối với nhu cầu thị trường lao động hiện nay; những mô hình mới, cách làm hay trong sản xuất kinh doanh; Giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh niên; và những vấn đề khác liên quan đến chủ đề mà thanh niên quan tâm. Buổi đối thoại sẽ diễn ra vào tháng 5/2024.

Qua đây nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên để lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên. Tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi số, tham gia xây dựng thành công chính quyền số, phát triển kinh tế số và hình thành xã hội số, phát triển đô thị thông minh, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, giải quyết việc làm cho thanh niên./.

 

Thanh Liên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>