Văn hóa -Xã hội

Thị trấn Mỹ Luông duy trì, nâng chất danh hiệu “Văn minh đô thị”

10:11 15/09/2023

Thị trấn Mỹ Luông được công nhận danh hiệu “Thị trấn văn minh đô thị” vào năm 2016 và công nhận lại vào năm 2021, hàng năm đều được Ban chỉ đạo Công tác gia đình và Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đánh giá công nhận giữ vững chuẩn cùng các danh hiệu văn hóa khác.

 

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo hỗ trợ từ các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành chuyên môn và sự đồng thuận trong nhân dân đoàn kết phấn đấu nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu ngày một cao hơn. Nhất là việc cải tạo, chỉnh trang mỹ quan đô thị, chung tay xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị thông qua việc hưởng ứng các phong trào giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xã hội từ thiện và các mô hình phần việc khác.

Responsive image

Đến cuối tháng 8/2023, thị trấn Mỹ Luông đạt 7/9 tiêu chí, 47/52 tiêu chuẩn theo Quyết định 04 ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Số hộ đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” năm 2022 là 3.341 (tỷ lệ 87,78%), năm 2023 đăng ký xây dựng GĐVH 3486 hộ (ước đạt tỷ lệ 91,59%); 06/06 khóm đạt danh hiệu “khóm văn hóa” từ 17 năm liền trở lên. Hộ nghèo giảm còn 1.94%; 100% người dân sử dụng điện, sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; các tuyến đường trên địa bàn đều được chiếu sáng, láng nhựa và bê tông hóa, người dân được thụ hưởng nhiều chính sách từ nhà nước, đặc biệt là các đối tượng gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, các đối tượng yếu thế./.

 

Kim Hằng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>