Nông thôn mới

Chợ Mới họp Ban Chỉ đạo Nông thôn mới

09:41 29/06/2021

Chiều ngày 25/6/2021, Ban Chỉ đạo Nông thôn mới huyện Chợ Mới tổ chức cuộc họp thành viên và đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn để xem xét cho ý kiến danh sách xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 đến 2025, dưới sự chủ trì của ông Vũ Minh Thao – Phó Chủ tịch UBND huyện.
Responsive image
 

Trong khuôn khổ buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện trình bày nội dung từ nay đến năm 2023 các xã đăng ký đạt danh hiệu xã Nông thôn mới nâng cao gồm 5 xã, cụ thể lộ sẽ trình hoàn thành theo từng năm như sau: Xã Long Điền B được công nhận xã NTM vào năm 2015 phấn đấu đạt danh hiệu xã NTM nâng cao vào cuối năm nay – tức năm 2021. Đối với các xã Kiến Thành được công nhận xã NTM vào năm 2016, Hòa An 2017, Long kiến năm 2018, Kiến An năm 2019 - 4 đơn vị này sẽ phấn đấu đạt danh hiệu xã NTM nâng cao vào cuối năm 2023.

Để tiến đến đạt danh hiệu huyện nông thôn mới, Chợ Mới phải có ít nhất là 80% số xã đạt danh hiệu nông thôn mới, do đó trong kế hoạch thi đua huyện cũng lưu ý đến các xã Mỹ An, Long giang, An Thanh Trung và Hội An phải nỗ lực, quyết tâm nhiều hơn nữa để đạt các tiêu chí và chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới quy định.

Responsive image

Dịp này, các đại biểu dự họp cũng bàn bạc đến định mức thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều công lao đóng góp vào mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đối với doanh nghiệp, các tổ chức hợp tác, các tổ chức chính trị - xã hội có mức đóng góp từ 120 triệu trở lên đề nghị tỉnh khen thưởng; từ 50 đến dưới 120 triệu đề nghị cấp huyện khen thưởng. Trường hợp nếu năm trước đã được khen thưởng, để được khen thưởng năm sau thì số đóng góp phải cao hơn 20% của năm trước đó. Đối với cá nhân, mức tỉnh khen thưởng cấp tỉnh mức đóng góp tương ứng từ 80 triệu đồng trở lên và từ 30 đến 50 triệu đồng đề nghị huyện khen thưởng. Nếu trường hợp khen lần tiếp theo thì mức đóng góp cũng phải tăng hơn lần khen trước đó 20%./. 

 

Thái Sơn - Hải Đăng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>