Nông thôn mới

Huyện kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã An Thạnh Trung

04:08 01/03/2024

Sáng ngày 01/3/2024, bà Lê Trần Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Mới, dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới tại xã An Thạnh Trung.
Responsive image

Tại đây, các thành viên của đoàn đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách và nghe đại diện Uỷ ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện duy trì xã nông thôn mới, với 18/19 chỉ tiêu, 56/57 tiêu chí và đề xuất kiến nghị, khó khăn trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Qua đây, các thành viên của đoàn đã báo cáo kết quả kiểm tra với hội nghị về những nội dung lĩnh vực mình phụ trách, cũng như chỉ ra những thiếu sót và đưa ra giải pháp, hướng dẫn cho các ngành xã khắc phục trong quá trình thực hiện.

Responsive image

Kết luận buổi kiểm tra, bà Lê Trần Minh Hiếu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Mới, ghi nhận và biểu dương tinh thần của cả hệ thống chính trị An Thạnh Trung đã đoàn kết, nỗ lực duy trì và phát triển các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao từ năm 2022 đến nay. Xã An Thạnh Trung hiện có nhiều thế mạnh trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để xã sớm hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Bà Lê Trần Minh Hiếu, yêu cầu xã tiếp tục rà soát, phân công cụ thể và đẩy nhanh tiến độ thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt theo đánh giá và hướng dẫn của các phòng, ban chuyên môn huyện. Khẩn trương thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn. Đối với các tiêu chí, chỉ tiêu cần sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước như:  xây dựng trường học, đường, biển báo giao thông và các tiêu chí về môi trường đang gặp nhiều khó khăn, Đoàn sẽ báo cáo với huyện để có giải pháp đầu tư, hỗ trợ xã An Thạnh Trung hoàn thành trong năm 2024 theo Nghị quyết đề ra./.

 

Thanh Tú - Hải Đăng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>