Nông thôn mới

Kiểm tra, đánh giá kết quả duy trì, nâng chất xã nông thôn mới Kiến Thành

03:50 29/02/2024

Sáng ngày 29/02/2024, bà Lê Trần Minh Hiếu - Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới dẫn đầu Đoàn công tác đã đến kiểm tra, đánh giá kết quả duy trì thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Kiến Thành.
Responsive image

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, hỗ trợ của các ngành, đoàn thể và Văn phòng điều phối NTM huyện Chợ Mới. Sự lãnh đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể xã tổ chức 24 cuộc tuyên truyền ở địa bàn ấp, với 890 lượt người tham gia, từ đó giúp người dân nắm, hiểu sâu sắc hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đồng thuận đóng góp hơn 3,6 tỷ đồng thực hiện xây dựng NTM. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hoá, môi trường ở xã ngày được nâng cao, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội đảm bảo, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, qui chế dân chủ cơ sở được phát huy,… kết quả đến cuối năm 2023, Kiến Thành đạt 19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu theo Quyết định 1260, ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh An Giang. Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn đã góp ý, đề nghị địa phương bổ sung, hoàn chỉnh các hồ sơ, số liệu minh chứng các tiêu chí, chỉ tiêu NTM, cập nhật số liệu người dân tham gia BHYT, trang bị một số thiết chế văn hóa ngoài trời; lập kế hoạch tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho các cơ sở, doanh nghiệp.

Responsive image

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Lê Trần Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của địa phương. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, xã cần củng cố và kiện toàn Ban quản lý NTM, cập nhật hồ sơ minh chứng chỉ tiêu, tiêu chí; Thường xuyên kiểm tra, bảo trì duy tu tiêu chí điện trên địa bàn; qui hoạch khu vực chợ nông sản an toàn; lên danh sách các trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, đề nghị Phòng GDĐT hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục để được xét công nhận; tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chấp hành các qui định pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn./.

 

Bích Trâm - Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>