Nông thôn mới

Thẩm định nông thôn mới nâng cao tại Tấn Mỹ

04:29 26/01/2021

Chiều ngày 25/01, Văn phòng Điều phối nông thôn mới cùng Tổ thẩm định tỉnh An Giang đến thẩm định các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới (NTM) nâng cao tại xã Tấn Mỹ. Tiếp đoàn có ông Vũ Minh Thao - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cùng đại diện lãnh đạo ngành chuyên môn huyện và lãnh đạo địa phương.
Responsive image

Responsive image

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã giai đoạn 2018 - 2020; đồng thời, tổ chức kiểm tra hồ sơ minh chứng và đi kiểm tra thực tế một số tiêu chí như: tiêu chí số 2 về giao thống; tiêu chí số 04 về điện; tiêu chí số 05 về trường học và tiêu chí số 17 về môi trường… Kết quả, đoàn đánh giá Tấn Mỹ đạt 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu. Bên cạnh, đoàn cũng đề nghị địa phương quan tâm hơn nữa về cảnh quan môi trường; bổ sung các số liệu báo cáo cho phù hợp; sắp xếp các hồ sơ minh chứng ngăn nắp, khoa học…./. 

Thanh Phong

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>