Nông thôn mới

Chợ Mới phấn đấu xây dựng Nông thôn mới

04:59 09/07/2024

Huyện Chợ Mới có 15/15 xã Nông thôn mới (trong đó, 12 xã được công nhận theo bộ tiêu chí giai đoạn trước và 3 xã được công nhận theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025; trong đó có 05 xã nông thôn mới nâng cao).
Responsive image

Đối với việc duy trì, nâng chất xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đến nay có 12/15 xã duy trì đạt 19/19 tiêu chí là Kiến An, Nhơn Mỹ, Mỹ Hội Đông, Long Điền A, Kiến Thành, Mỹ Hiệp, Mỹ An, Long Điền B, An Thạnh Trung, Long Kiến, Bình Phước Xuân, Hoà Bình. Các xã còn lại (Long Giang, Hòa An và Tấn Mỹ) hiện đang được các ngành làm việc, hướng dẫn thực hiện, khắc phục, hoàn chỉnh. Về thực hiện Đô thị văn minh, tính đến giữa năm 2024, thị trấn Mỹ Luông đạt 6/9 tiêu chí và 46/52 chỉ tiêu; thị trấn Chợ Mới đạt 7/9 tiêu chí, 50/52 chỉ tiêu; thị trấn Hội An đạt 7/9 tiêu chí, 48/52 chỉ tiêu.

Về thực hiện huyện nông thôn mới, đến nay đạt 7/9 tiêu chí, chưa đạt tiêu chí 7 Môi trường và tiêu chí 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công.

Thời gian tới, các cơ quan chuyên môn huyện và các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, khơi dậy, phát huy năng động sáng tạo của người nông dân trong tổ chức thực hiện. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, lãnh đạo trong công tác quản lý điều hành thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn vốn sự nghiệp năm 2024. Chủ động liên hệ các sở, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan phúc tra công nhận mức độ đạt các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung hỗ trợ xã An Thạnh Trung, xã Bình Phước Xuân thực hiện đầy đủ hồ sơ minh chứng và hồ sơ đề nghị công nhận xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình, phấn đấu đến cuối năm 2024, huyện đạt thêm tiêu chí 7./.

 

Thanh Liên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>