Nông thôn mới

Chợ Mới qua 1 năm thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

03:37 22/08/2023

Phát huy kết quả đạt được qua 12 năm xây dựng Nông thôn mới (NTM), 1 năm thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng NTM, với mục tiêu lấy cư dân nông thôn làm chủ thể, tạo diện mạo nông thôn đáng sống, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng nâng cao. Huyện Chợ Mới gặt hái những kết quả khả quan.

 

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh An Giang, huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, UBND các xã cập nhật mới các bộ tiêu chí, các hướng dẫn thực hiện của các sở, ngành tỉnh triển khai đến toàn thể các cán bộ, công chức và các ấp. Các ngành, các xã rà soát, cập nhật điều chỉnh kế hoạch, giải pháp thực hiện phù hợp với xã nông thôn mới. Huyện đã củng cố kịp thời Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện, tổ giúp việc Ban chỉ đạo, văn phòng điều phối và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã, Ban phát triển ấp, phát hiện cách làm có hiệu quả để nhân rộng, kịp thời nắm bắt kết quả thực hiện, tháo gỡ những khó khăn để đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí.

Chính những nỗ lực vì mục đích nâng cao thu nhập cho người dân, tăng cường công tác chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, đảm bảo cơ cấu vùng, cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ các sản phẩm làm ra và thực hiện đồng bộ nhiều chính sách, nên đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đối với nhóm tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, các xã liên kết sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Tổ Khuyến nông được thành lập tại các địa phương triển khai nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên lúa, kỹ thuật chăn nuôi bò, hội thảo, mô hình sản xuất; tư vấn hỗ trợ nông dân tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ, vận động nông dân tham gia tập huấn quy trình  sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP, VietGAP gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký cấp mã số vùng trồng,... Đây là cầu nối giữa cán bộ khuyến nông, nông dân, hợp tác xã và nhà quản lý, doanh nghiệp, giúp gia tăng giá trị nông sản, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững... của địa phương.

Responsive image

Ông Võ Thanh Ngoan, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Bình: “Tiêu chí về môi trường, xã tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, địa phương thành lập nhiều mô hình, trong đó mô hình 5 không, 3 sạch, Hội phụ nữ không có rác thải tại nguồn với 275 thành viên. Đi vào hoạt động của CLB này, tuyên truyền cho mỗi hội viên có 2 sọt rác phân loại rác thải tại nguồn: rác hữu cơ và rác thải nhựa. Ngoài ra, xã có xây dựng các hố chứa các bao, vỏ thuốc BVTV, vận động các hộ chăn nuôi có hố xử lý chất thải. Từ đó, rác được tập trung đúng chỗ, sau đó liên hệ Xí nghiệp môi trường đô thị tiến hành thu gom”.

Hơn 12 năm Chợ Mới xây dựng NTM, 01 năm ra sức thực hiện bộ tiêu chí mới, để người dân thật sự thấu triệt ý nghĩa từ Chương trình. Chợ Mới đẩy mạnh công tác vận động bằng hình thức và đổi mới về nội dung như: Ban Dân vận có phong trào thi đua “Dân vận khéo” với 08 mô hình; Mặt trận huyện đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh lựa chọn nội dung cụ thể để chỉ đạo và triển khai thực hiện đến cơ sở. Theo đó, đã tổ chức được trên 4.000 cuộc tuyên truyền cho trên 150.000 lượt người dân. Kết quả, qua 01 năm, được tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2022 đối với 03 xã Hòa Bình, Nhơn Mỹ, Mỹ Hội Đông, trong đó có 2 xã (Nhơn Mỹ và Mỹ Hội Đông vượt lộ trình tỉnh đề ra). Đến nay, toàn huyện có 15/15 xã Nông thôn mới (trong đó có 04 xã Nông thôn mới nâng cao). Theo bộ tiêu chí mới, trung bình xã nông thôn mới đạt 15,2/19 tiêu chí và 49,5/57 chỉ tiêu; xã nông thôn mới nâng cao, trung bình các xã đạt 9,5/19 tiêu chí và 58/75 chỉ tiêu. Có 03 thị trấn là TT Chợ Mới, TT Mỹ Luông và TT Hội An. Thị trấn Chợ Mới và TT Mỹ Luông đã được công nhận đạt chuẩn “Thị trấn Văn minh đô thị”. Góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng trưởng hàng năm, hiện bình quân 15 xã đạt trên 62 triệu đồng/năm.

Responsive image

Ông Phạm Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Hội Đông thông tin về phương hướng thời gian tới xã sẽ tập trung thực hiện các giải pháp duy trì danh hiệu xã NTM: “Về nông nghiệp, cần phát triển theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới sản xuất. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc ta đối với người nghèo gắn với chương trình tín dụng của ngân hàng chính sách, tạo nguồn vốn và chăm lo việc làm để giúp người nghèo cuộc sống tốt và thoát nghèo một cách bền vững”.

Responsive image

Với thành tích đạt được trong năm 2023 này, Chợ Mới sẽ tập trung xây dựng các nguồn lực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, duy trì nâng chất đạt 100% các tiêu chí, chỉ tiêu theo bộ tiêu chí mới của các xã đạt chuẩn nông thôn mới, NTM nâng cao, đặc biệt quan tâm các chỉ tiêu không cần vốn, chỉ tiêu không bền vững. Phấn đấu có thêm xã Long Điền B đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số tiêu chí huyện nông thôn mới đạt là 4/9 tiêu chí./.

 

Kiều Tiên - Hồ Toàn - Minh Kỵ

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>