An ninh quốc phòng

Chợ Mới tổ chức hội nghị triển khai công tác làm sạch dữ liệu quốc gia dân cư

10:14 10/03/2023

Sáng ngày 10/03/2023, Chợ Mới tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ hoá dữ liệu hộ tịch với dữ liệu dân cư và giải pháp làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn. Đến dự và chỉ đạo có ông Trần Minh Dững - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới.
Responsive image

Responsive image

Tại đây, các đại biểu đã được triển khai kế hoạch phối hợp rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ hoá dữ liệu hộ tịch với dữ liệu dân cư, với nội dung trọng tâm là Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an huyện và Công an các xã, thị trấn phối hợp cùng Phòng Tư pháp huyện tiến hành lập danh sách các trường hợp cần rà soát, cụ thể: Chưa đăng ký khai sinh; chưa có ngày, tháng sinh; dữ liệu dân cư sai lệch với dữ liệu hộ tịch; chưa đăng ký khai tử. Thực hiện trích lục khai sinh đối với những trường hợp đăng ký trước 1975 và cải chính hộ tịch đối với trường hợp từ 14 tuổi trở lên. Thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử lưu động; cấp trích lục khai sinh đối với những trường hợp đăng ký sau 1975; bổ sung hộ tịch và cải chính hộ tịch đối với những trường hợp dưới 14 tuổi. Bên cạnh việc triển khai kế hoạch, các đại biểu còn được hướng dẫn quy trình rà soát, đố chiếu, cập nhật, đồng bộ hoá dữ liệu hộ tịch với dữ liệu về dân cư. 

Responsive image

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Minh Dững – Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới lưu các ngành, địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện nội dung kế hoạch, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; Việc phối hợp, rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ hoá dữ liệu hộ tịch với dữ liệu dân cư cần tiến hành rà soát và xử lý sai lệch theo đúng quy định hiện hành; bảo đảm dữ liệu về hộ tịch và dân cư phải “đúng, đủ, sạch, sống”; Các ngành liên quan và cấp uỷ, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình kế hoạch đề ra./.

 

Mai Thanh - Minh Kỵ

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>