Kinh tế - Nông nghiệp

Chợ Mới thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ” năm 2024

04:19 05/07/2024

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành phù hợp với điều kiện của địa phương; phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, tạo việc làm cho phụ nữ và tham gia các hoạt động xã hội. Ngày 02/7/2024, UBND huyện Chợ Mới ban hành kế hoạch số 1369, thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ” năm 2024.
Responsive image

Với mục tiêu: củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 267 lao động nữ trong hợp tác xã và tổ hợp tác. 100% nữ quản lý của hợp tác xã và tổ hợp tác (Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, thành viên ban kiểm soát, Kế toán, Tổ trưởng) được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã và tổ hợp tác; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong hợp tác xã; hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể. 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển hợp tác xã và tổ hợp tác được tập huấn; ít nhất 80% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể.

Trong năm 2024 này, huyện tập trung tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Rà soát, đánh giá đúng thực chất, toàn diện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét khó khăn, vướng mắc đề xuất biện pháp hỗ trợ. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã và tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý với các doanh nghiệp, nhà phân phối, hiệp hội… Để tham gia chuỗi bán lẻ, sàn giao dịch thương mại, hợp tác đầu tư và tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức đào tạo nghề cho thành viên hợp tác xã và tổ hợp tác, nhất là các ngành nghề phù hợp với thế mạnh của phụ nữ. Tư vấn pháp lý, hỗ trợ thủ tục thành lập hợp tác xã cho sáng lập viên, hội viên, phụ nữ có nhu cầu thành lập mới hợp tác xã theo hướng phát triển ngành nghề truyền thống, phát huy tài nguyên bản địa, gắn với sản xuất sản phẩm OCOP, các sản phẩm chủ lực của từng vùng, từng địa phương; ứng dụng công nghệ cao; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Hỗ trợ hợp tác xã và tổ hợp tác tiếp cận các nguồn lực như: vốn, pháp lý, khoa học công nghệ, thuế; hỗ trợ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm; đăng ký sở hữu trí tuệ cho các phát minh, sáng chế, các sản phẩm sản xuất, sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương hướng đến hoàn thiện sản phẩm OCOP. Có phương án hỗ trợ nâng cao năng lực cho người quản lý, điều hành, thành viên theo từng nhóm năng lực và đúng nhu cầu. Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo cấp chứng chỉ về kỹ năng quản trị, điều hành chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ cho ít nhất 30% nữ quản lý điều hành; chuyển giao khoa học – kỹ thuật, ứng dụng thương mại điện tử cho ít nhất 50% thành viên và lao động nữ tại hợp tác xã; Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các hợp tác xã do phụ nữ quản lý, điều hành hiệu quả./.

 

Thanh Liên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>