Cải cách hành chính

Chợ Mới phát động thi đua kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

07:57 15/06/2022

Ngày 13-6, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022.
Responsive image

(Ảnh minh họa - Nguồn: thutuchanhchinh.vn)

Đối tượng thi đua là tập thể các cơ quan, ban ngành huyện, UBND xã, thị trấn; Cán bộ, công chức có thành tích trong thực hiện thủ tục hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử..

Tiêu chí thi đua chủ yếu tập trung vào thực hiện các chỉ đạo của UBND huyện về kiểm soát thủ tục hành chính; ban hành các kế hoạch như hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính,…; Công khai thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết; Công khai đầy đủ nội dung thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã và trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; Thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa đúng theo danh mục đã ban hành; Số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; Tích hợp các thủ tục hành chính DVC mức độ 3,4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Hồ sơ thủ tục hành chính do cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn; Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC; Xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện; Thực hiện tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính…

Việc phát động phong trào thi đua nhằm phát huy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện; Đảm bảo thủ tục hành chính được cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã và trên môi trường điện tử, qua đó tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian phát động thi đua từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/12/2022.

 

Nguồn: Kế hoạch số 1430/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND huyện Chợ Mới

 

An Khang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>