Cải cách hành chính

Nhơn Mỹ - Long Điền A tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam

04:30 10/11/2023

Chiều ngày 09/11/2023, Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật xã Nhơn Mỹ tổ chức tuyên truyền phổ biến Ngày pháp luật Việt Nam cho hơn 30 cán bộ, công chức, người lao động của UBND xã.
Responsive image

Tại đây đã tuyên truyền phổ biến về: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử... Đây là các Luật liên quan mật thiết đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị và điều chỉnh nhiều lĩnh vực đời sống nhân dân.

Cùng ngày (9/11), UBND xã Long Điền A tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2023. Đến dự có ông Lê Văn Son, Trưởng phòng Tư pháp huyện Chợ Mới cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã và 60 người dân tham dự.

Tại đây, ông Đặng Văn Tâm, Chủ tịch hội Luật gia huyện đã phổ biến một số quy định của Luật dân sự, Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình, Luật thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời với sự hỗ trợ của 02 luật sư Lê Thị Chung và luật sư Hồ Trung Châu tư vấn trợ giúp pháp lý cho 06 người dân về các vấn đề vướng mắc. Thông qua hội nghị, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong đời sống xã hội, giúp nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần xây dựng xã Long Điền A đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.

 

Công Quận, Nguyễn Thức

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>