Nông thôn mới

Đảng ủy - Ban CHQS Chợ Mới chung sức xây dựng Nông thôn mới

04:45 11/11/2022

Trong 10 năm qua Đảng ủy - Ban CHQS huyện Chợ Mới thực hiện tốt phong trào LLVT địa phương huyện chung sức xây dựng Nông thôn mới, với những công trình, việc làm cụ thể, như:
Responsive image

Responsive image

Responsive image

Cùng địa phương nâng cấp, sửa lộ giao thông nông thôn được 292 km; tham gia cất mới và sửa 14 cây cầu bê tông; gia cố đê bao, kênh, mương thủy lợi được 65 km và khai thông cống rãnh, phát hoang bụi rậm, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, có 7.162 lượt đồng chí tham gia với hơn 20.000 ngày công. Bên cạnh, đơn vị còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, hỗ trợ sửa chữa, cất mới nhà đồng đội, tình đồng đội, nhà chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở được 11 căn, với số tiền 370 triệu đồng; thực hiện các hoạt động “Tết Quân - Dân” đơn vị phối hợp trung tâm y tế huyện tổ chức khám bệnh cấp thuốc cho các đối tượng chính sách, người nghèo, già neo đơn…được 700 suất với số tiền 102 triệu đồng./. 

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>