Cải cách hành chính

Chợ Mới: Định hướng về công tác cán bộ, công chức đối với lĩnh vực nông nghiệp

03:57 25/09/2023

Chợ Mới là vùng sản xuất nông nghiệp với diện tích khá lớn, tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế chiếm gần 40%. Trong khi đó toàn huyện hiện có 53 Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã - thị trấn, thì chỉ có 03 người có trình độ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đang giữ chức Phó chủ tịch UBND tại các xã Kiến An, Long Điền A và Long Giang. Theo thông tin từ Hội Nông dân huyện, hàng năm toàn tỉnh (An Giang) có khoản 60.000 nông dân sản xuất giỏi được công nhận, thì Chợ Mới có 1/3 trong tổng số nông dân sản xuất giỏi được công nhận toàn tỉnh.
Responsive image

Qua đó cho thấy, cán bộ - công chức có trình độ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn quá ít, thiếu hụt rất lớn nguồn cán bộ phục vụ phát triển kinh tế đối với một huyện có tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp. Có xã không có cán bộ, công chức nào có chuyên môn liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn kể cả Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Khắc phục tình trạng này, theo Phòng Nội vụ huyện Chợ Mới đề xuất: Sắp tới, từng bước bố trí cán bộ mỗi xã Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch UBND xã là người có trình độ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Riêng vị trí Chủ tịch Hội Nông dân xã nên bố trí người có chuyên môn được đào tạo phù hợp, hoặc ít nhất cũng là nông dân sản xuất giỏi; vị trí Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã là người hoạt động không chuyên trách, ít nhất cũng là nông dân sản xuất giỏi hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về nông nghiệp, nông thôn. Tùy theo tình hình thực tế ở mỗi địa phương, Chủ tịch Hội nông dân cấp xã không nhất thiết phải là đảng viên. Khi tuyển dụng công chức xã sắp tới (thực hiện Nghị định 33 của Chính phủ), xã nào chưa có công chức chuyên môn về nông nghiệp, nông thôn thì phải tuyển dụng chức danh này. Trước mắt rà soát, bố trí vị trí việc làm cho công chức xã đúng theo trình độ và nghiệp vụ chuyên môn được đào tạo. Hằng năm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về công tác nông nghiệp, nông thôn cho cán bộ, công chức xã phụ trách lĩnh vực này về kiến thức, kỷ năng, kinh nghiệm hoặc mô hình hay, hiệu quả, để từng bước nâng cao về trình độ chuyên môn, đáp ứng trước yêu cầu hội nhập theo hướng kinh tế số, kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay./.

 

Thái Sơn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>