Cải cách hành chính

“Chung tay cải cách, quyết tâm hành động”

08:45 15/09/2022

“Chung tay cải cách, quyết tâm hành động” là chủ đề của Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp được tổ chức vào sáng ngày 15/9, tại Trụ sở Chính phủ.

 

 

Responsive image

Quang cảnh tại điểm cầu Chính phủ

Responsive image

Quang cảnh tại điểm cầu An Giang

Responsive image

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (bìa phải) chủ trì Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định mục đích của Hội nghị là để đánh giá một cách tổng thể, khách quan, toàn diện, sâu sắc các nhiệm vụ được triển khai về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp thời gian qua; kết quả đạt được; những việc chưa làm được; đề ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể từ nay đến hết năm 2025, bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế nhằm triển khai có hiệu quả, thực chất công tác này.

Với tinh thần đổi mới và ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao, Thủ tướng tin tưởng, Hội nghị về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp là Hội nghị của chung tay cải cách, quyết tâm hành động.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022-2025; tham luận, thảo luận xoay quanh kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể của cải cách hành chính. Cải cách hành chính luôn được Đảng, Nhà nước xác định là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước. Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều là công cụ quan trọng trong đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại; trụ cột quan trọng trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thời gian qua đã có những bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính tất cả là vì lợi ích của quốc gia, lợi ích của Nhân dân vì Nhân dân phục vụ. Đồng chí đề nghị thời gian tới các ngành, các cấp quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Đổi mới tư duy, cách tiếp cận mạnh mẽ, và cách chỉ đạo điều hành quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; phát huy tinh thần sáng tạo, loại bỏ lợi ích cục bộ, huy động mọi nguồn lực trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân để đánh giá hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn, căn cứ thực tiễn để điều chỉnh cho hiệu quả; hiện đại hóa công tác chỉ đạo hành, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện chuyển đổi số toàn diện, thực chất, sâu rộng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, đề cao vai trò người đứng đầu trong triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; tạo ra sự thân thiện, sự chia sẻ lẫn nhau giữa các cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; sử dụng các dữ liệu thông tin, cùng nhau khai thác, chia sẻ, cùng nhau thực hiện và phục vụ Nhân dân; tích cực tuyên truyền, phổ biến để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, hướng dẫn tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp; luôn luôn tìm kiếm sự chủ động thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục hạn chế trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tiến tới phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn;…

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>