Văn hóa -Xã hội

Tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

07:43 27/09/2021

Vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Hội An đã tổ chức tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khắp các tuyến đường trên địa bàn xã.
Responsive image

Xe tuyên truyền được trang trí khẩu hiệu 5K, hướng dẫn phòng chống Covid-19 tại hộ gia đình, loa phát thanh tuyên truyền việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, quản lý người ra, vào địa bàn xã, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nâng cao nhận thức, hiểu đúng về mức độ nguy hiểm, khả năng lây lan nhanh của dịch bệnh để đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng./. 

Võ Phạm

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>