Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Vận động nhân dân thực hiện 4 Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy

04:14 08/10/2021

Chợ Mới qua 9 tháng triển khai thực hiện, hệ thống Dân vận, Mặt trận tổ quốc cùng các Hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp trên 78 tỷ đồng thực hiện 04 Đề án của Huyện ủy Chợ Mới.

 

Cụ thể: đối với Đề án 01, toàn huyện đã trồng gần 31 ngàn 900 cây xanh và hoa các loại như: Xà Cừ, Hoàng Yến, Bằng Lăng, Bông Trang, Dừa Cạn, Trắc Bá Diệp, Hồng Lộc...., trên các tuyến đường với chiều dài gần 209 km; số tiền thực hiện trên 1 tỷ đồng.

Responsive image

Thực hiện Đề án số 02, toàn huyện đã vận động nhân dân đóng góp làm đường, mở rộng mặt đường, sửa và dặm vá đường giao thông nông thôn được 56 tuyến với tổng chiều dài hơn 50,5km, số tiền thực hiện gần 50 tỷ đồng.

Thực hiện Đề án số 03, đã tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp cất mới 33 cầu giao thông nông thôn, sửa chữa 12 cây cầu, tổng số tiền thực hiện gần 15 tỷ đồng. 

Thực hiện Đề án số 06, trong 9 tháng, toàn huyện đã vận động cất mới 302 căn nhà, sửa chữa 12 căn; với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng.

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Thời gian tới hệ thống Dân vận, Mặt trận tổ quốc cùng các Hội đoàn thể các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần nâng chất các tiêu chí sớm đưa huyện nhà đạt chuẩn nông thôn mới./.

 

Kim Hằng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>