Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023

04:37 25/05/2023

Tại Nhà thiếu nhi huyện, Huyện Đoàn Chợ Mới vừa mới tổ chức học tập, quán triệt 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên.
Responsive image

Theo đó, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở và trực thuộc đã được quán triệt 2 chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đây, nhằm giúp cho cán bộ đoàn, nhận thức sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường, học Bác để chăm lo cho người dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh, nêu cao đạo đức cách mạng, thực hành dân chủ trong công việc và cuộc sống, noi theo gương Bác tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn kết tập hợp thanh niên địa bàn dân cư thực hiện các phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng./.

 

Minh Kỵ

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>