THÔNG TIN CÔNG BỐ - CÔNG KHAI

Trích yếu Tải về
Nghị quyết HĐND huyện về việc thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cụm dân cư Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hội Đông
Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2019
Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất bến xe thị trấn Chợ Mới và bến xe thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới năm 2019
Đề nghị nhân dân cho ý kiến về danh sách đề nghị tặng "Huân chương lao động hạng nhất" quá trình cống hiến
Thông tin người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các xã, thị trấn
Đề nghị nhân dân cho ý kiến về danh sách đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sĩ
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Chợ Mới
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (theo phân cấp quản lý)
Đề nghị nhân dân cho ý kiến về danh sách đề nghị khen cấp Nhà nước và Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2018
Thông báo công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính- ngân chính Qúy II, kế hoạch công tác quý III/2018
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • >
  • >>