THÔNG TIN CÔNG BỐ - CÔNG KHAI

Trích yếu Tải về
Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00587/rB ngày 11/8/2003 do UBND huyện Chợ Mới cấp cho ông Nguyễn Thành Chúc, thuộc tờ bản đồ số 02, thửa số 1911, diện tích 974m2 , đất trồng lúa. Đất tọa lạc xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới
Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Quyết định về việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ông Biện Văn Lễ - xã Nhơn Mỹ)
Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Nguyễn Thanh Thủy - xã Tấn Mỹ)
Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Chợ Mới kỳ 2019-2023
Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở "SE cửa hàng xăng dầu số 38" - ấp An Khương, xã An Thạnh Trung
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án "Khu đô thị mới Thị trấn Chợ Mới 1"
Quyết định Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bà Lê Thị Lẹ - xã Mỹ Hiệp)
Quyết định Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bà Bùi Thị Nem - xã Kiến An)
Về việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bà Nguyễn Thị Phương - xã Mỹ Hiệp)
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Cửa hàng xăng dầu Thành Phát 1
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khu dân cư và chợ An Long (xã An Thạnh Trung)
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cửa hàng xăng dầu An Thạnh Trung
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Trạm Y tế xã Mỹ Hiệp