THÔNG TIN CÔNG BỐ - CÔNG KHAI

Trích yếu Tải về
Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở "SE cửa hàng xăng dầu số 38" - ấp An Khương, xã An Thạnh Trung
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án "Khu đô thị mới Thị trấn Chợ Mới 1"
Quyết định Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bà Lê Thị Lẹ - xã Mỹ Hiệp)
Quyết định Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bà Bùi Thị Nem - xã Kiến An)
Về việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bà Nguyễn Thị Phương - xã Mỹ Hiệp)
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Cửa hàng xăng dầu Thành Phát 1
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khu dân cư và chợ An Long (xã An Thạnh Trung)
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cửa hàng xăng dầu An Thạnh Trung
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Trạm Y tế xã Mỹ Hiệp
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Trạm Y tế xã Long Điền B
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Trạm Y tế xã Long Điền A
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Trạm Y tế xã Kiến An
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Cửa hàng xăng dầu Phương Anh
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở "Khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lugar An Giang Resort and Spa - Giai đoạn 1"