THÔNG TIN QUY HOẠCH

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

03A/TB-UBND

Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

UBND huyện Chợ Mới

03/01/2023

2266/TB-UBND

Thông báo về việc gia hạn thời gian Thông báo số 2116/TB-UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện Chợ Mới về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường Tiểu học C Mỹ Hội Đông (Mỹ Hòa B) 

UBND huyện Chợ Mới

16/09/2022

2265/TB-UBND

Thông báo về việc gia hạn thời gian Thông báo số 2115/TB-UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện Chợ Mới về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường Tiểu học B Mỹ Hội Đông (Mỹ Đức)

UBND huyện Chợ Mới

16/09/2022

2264/TB-UBND

Thông báo về việc gia hạn thời gian Thông báo số 2114/TB-UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện Chợ Mới về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường Tiểu học B Hội An điểm phụ (An Thái) 

UBND huyện Chợ Mới

16/09/2022

2263/TB-UBND

Thông báo về việc gia hạn thời gian Thông báo số 2113/TB-UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện Chợ Mới về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường Tiểu học A Hòa Bình điểm chính (An Thuận)

UBND huyện Chợ Mới

16/09/2022

1160A/TB-UBND

Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

UBND huyện Chợ Mới

17/05/2022

1161/TB-UBND

Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dẫn vào Trường Mẫu giáo, Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng và Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

UBND huyện Chợ Mới

17/05/2022

1148/TB-UBND

Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng Công trình Đường vào Nhà máy xử lý rác thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

UBND huyện Chợ Mới

16/05/2022

926/TB-UBND

Thông báo về việc đăng ký bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2022 trình thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022 trên địa bàn huyện Chợ Mới

UBND huyện Chợ Mới

19/04/2022

39/TB-UBND

Thông báo Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Chợ Mới

UBND huyện Chợ Mới

07/01/2022

3496/TB-UBND

Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

UBND huyện Chợ Mới

31/12/2021

3239/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Chợ Mới 

UBND tỉnh An Giang

31/12/2021

801/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao The Lugar An Giang Resort and Spa

UBND huyện Chợ Mới

26/05/2021

592/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Chợ và Khu dân cư Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

UBND huyện Chợ Mới

19/04/2021

576/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư và chợ An Long, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

UBND huyện Chợ Mới

13/04/2021