Cải cách hành chính

Kết quả xếp loại các đơn vị theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định số 766/QĐ-TTg) Tuần 3 - Tháng 02 năm 2024

10:06 20/02/2024

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

A.K

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>