Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chợ Mới tăng cường công tác tuyên truyền vận động phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

04:21 08/10/2021

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới vừa ban hành Kế hoạch số 05 về việc tăng cường công tác tuyên truyền vận động phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Nội dung tuyên truyền xoay quanh: Ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, để trở lại trạng thái bình thường mới; bảo đảm mục tiêu kép; phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân và bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất, kinh doanh; tập trung hỗ trợ các địa phương có số ca nhiễm, diễn biến dịch phức tạp.

 

Phát huy vai trò của từng người dân, hộ gia đình, tổ tự quản, tại các ấp trong công tác phòng, chống dịch; xác định xã, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trên mặt trận phòng, chống dịch, theo đúng phương châm: “Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm”. Tuyên truyền kịp thời công tác chăm lo an sinh xã hội; tuyên truyền chương trình, kế hoạch, lộ trình đón người dân Chợ Mới làm ăn xa do ảnh hưởng của dịch bệnh, mong muốn được trở về quê hương.

Tuyên truyền chủ trương, quan điểm phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: “Người dân là trung tâm, là chủ thể của công tác phòng, chống dịch; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân”.

Thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe; các hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chuyên môn đối với đại dịch Covid-19. Kêu gọi người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp tích cực đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19…

Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; các phong trào thi đua, mô hình tiêu biểu, Tổ Covid cộng đồng, những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; lan tỏa tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, đoàn kết, nghĩa tình. Đồng thời phản ánh các tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, không nghiêm túc khai báo y tế, không nghiêm túc trong thực thi công vụ; phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch.

Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế, tùy từng thời điểm, giai đoạn các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp như: trên các phương tiện thông tin địa chúng, các ấn phẩm, băng rol, khẩu hiệu, pano, xe lưu động trên các trục đường, internet, mạng xã hội… tạo sức lan tỏa, thuyết phục trong xã hội./.

Kim Hằng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>