Tổ chức bộ máy

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN CHỢ MỚI

08:20 13/03/2018

Ông Ngô Hoàng Hiếu

Chủ tịch

sđt: 0949766789

Ông Vũ Minh Thao

Phó Chủ tịch

Sđt : 0919460466

Ông Nguyễn Hồng Viễn

Phó Chủ tịch

Sđt : 0928898666

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>
Thông báo