Công bố thủ tục hành chính

Công bố thông tin cán bộ, công chức có thẩm quyền của UBND huyện

01:49 18/04/2018

DANH SÁCH

Cán bộ, công chức có thẩm quyền của UBND huyện và đơn vị thuộc UBND huyện

 

TT

Họ tên

Chức vụ hiện tại

Điện thoại

Hộp thư điện tử

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI

(Số 01, Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới)

chomoi@angiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân huyện

 

1

Cù Minh Trọng

Chủ tịch

0916 363 789

chomoi@angiang.gov.vn

2

Đoàn Thanh Lộc

Phó Chủ tịch

0969 611 899

dtloc01@angiang.gov.vn

3

Võ Minh Nâng Phó Chủ tịch 0983 678 044  

4

Lê Trần Minh Hiếu Phó Chủ tịch 0919 994 006  

Văn phòng HĐND-UBND

 

1

Lê Thanh Hải

Chánh VP

0825 215 051

chomoi@angiang.gov.vn

2

Võ Thị Thùy Trang

Phó Chánh VP

0919 963 416

vtttrang@angiang.gov.vn

3 Nguyễn Thị Cẩm Nang Phó Chánh VP 0946 797 117 chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

 

1

Nguyễn Thị Thúy Hậu

Trưởng phòng

0834 465 909

pnnptnt.chomoi@angiang.gov.vn

2

Lâm Anh Tú

Phó Trưởng phòng

0979 242 097

pnnptnt.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

1

Lê Thị Cẩm Nhung

Phó Trưởng phòng

0989 876 750

pvhtt.chomoi@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Phước Đông

Phó Trưởng phòng

0896 333 379

npdong@angiang.gov.vn

Phòng Nội vụ

 

1

Nguyễn Hùng Chiến

Phó Trưởng phòng

0918 685 010

pnoivu.chomoi@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Tín

Phó Trưởng phòng

0907 312 223

nhtin@angiang.gov.vn

Phòng Y tế

 

1

Nguyễn Văn Danh

Trưởng phòng

0917 350 806

pyte.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

1

Nguyễn Trọng Trí

Trưởng phòng

0918 366 323

ptnmt.chomoi@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Phước Tài

Phó Trưởng phòng

 0947 829 919

ptnmt.chomoi@angiang.gov.vn

3

Đặng Thiện Đức

Phó Trưởng phòng

0919 053 358

ptnmt.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

1

Hoa Thế Vinh

Phó Trưởng phòng

0913 623 923

ptckh.chomoi@angiang.gov.vn

2

Phạm Văn Tâm

Phó Trưởng phòng

0986 919 525

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

1

Võ Nguyên Trung

Trưởng phòng

0974 116 779

pgddt.chomoi@angiang.gov.vn 

2

Tăng Huỳnh Kim

Phó Trưởng phòng

0916 356 856

thkim@angiang.gov.vn 

3

Nguyễn Công Khanh

Phó Trưởng phòng

0907 639 113

pgddt.chomoi@angiang.gov.vn  

Phòng Tư pháp

 

1

Lê Văn Son

Trưởng phòng

0918 685 857

ptuphap.chomoi@angiang.gov.vn  

2

Trần Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

0919 099 306

ptuphap.chomoi@angiang.gov.vn 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

1

Dương Mai Thanh Sơn

Trưởng phòng

0918.584.425

dmtson@angiang.gov.vn

2

Ngô Hồng Duy Anh

Phó Trưởng phòng

0984 767 015

nhdanh@angiang.gov.vn

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

1

Tôn Thành Tâm

Trưởng phòng

0918 7695 30

pldtbxh.chomoi@angiang.gov.vn

2

Lê Thị Huyền Trân

Phó Trưởng phòng

0919 003 130

pldtbxh.chomoi@angiang.gov.vn

Thanh tra

 

1

Lê Văn Dũng

Chánh Thanh tra

02963 502 263

thanhtra.chomoi@angiang.gov.vn

Trung tâm Văn hóa - Thể Thao và Truyền thanh

 

1

Đặng Thị Kim Xuyến

Giám đốc

0918 550 678

dtkxuyen@angiang.gov.vn

2

Trần Nguyễn Phi

Phó Giám đốc

0905 422 244

tnphi@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Trường

Phó Giám đốc

0972 724 436

 

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực Chợ Mới

 

1

Nguyễn Xuân Thịnh

Giám đốc

0918 684 024

thinhbqlcm@gmail.com

2

Tôn Anh Tuấn

Phó Giám đốc

0932 664 859

anhtuanbqlcm@gmail.com

3

Phạm Thanh Dũng Phó Giám đốc 0918 358 455  

Ban Điều hành bến xe tàu

 

1

Phan Công Luận

Trưởng ban

0919 053 030

bandhbxt.chomoi@angiang.gov.vn