An ninh quốc phòng

Chợ Mới sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024

04:33 06/06/2024

Sáng ngày 06/06/2024, Chợ Mới tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Đến dự có Thượng tá Phan Chí Tâm - Trưởng Ban Quân lực phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; ông Cù Minh Trọng - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Chợ Mới.
Responsive image

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, Chợ Mới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, chặt chẽ; cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp làm tốt vai trò tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng, đủ nội dung, theo tiến độ, thực hiện chặt chẽ, đảm bảo khách quan, công bằng và nâng cao chất lượng thực hiện. Năm 2024, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao, với 227 thanh niên. Trong đó giao cho Quốc phòng 186 thanh niên, trình độ chuyên môn kỹ thuật 11 thanh niên (đạt 5,9/5% chỉ tiêu trên giao); giao Công an 41 thanh niên, chuyên môn kỹ thuật 13 đạt 31,7%. Các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đều thực hiện đúng quy trình từ khâu đăng ký, sơ tuyển, xét duyệt, khám sức khoẻ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ông Cù Minh Trọng - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Chợ Mới biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2025 theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản có liên quan. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân, những gia đình có công dân trong độ tuổi nhập ngũ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chính sách hậu phương… Thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển quân theo quy định, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2025…

Responsive image

Responsive image

Dịp này, 12 tập thể, 37 cá nhân (trong đó có 5 gia đình thanh niên tiêu biểu) được UBND huyện khen thưởng./.

 

Mai Thanh - Minh Kỵ

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>