Chợ Mới tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 09:07 27/02/2024

Chợ Mới hội nghị báo cáo viên tháng 2 04:02 23/02/2024

Chợ Mới kiểm tra các công trình trường học đang xây dựng trên địa bàn 03:45 23/02/2024

Hội An khởi công xây dựng cầu An Nhiên (Cầu Từ Tâm 177) 02:55 26/02/2024

Chợ Mới có 02 cá nhân được khen thưởng về mô hình hay tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT 03:04 26/02/2024

Chợ Mới tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 09:07 27/02/2024

Năm 2024 Chợ Mới phấn đấu có ít nhất 15 sản phẩm được tham gia đánh giá phân hạng OCOP 02:52 26/02/2024

Lãnh đạo Chợ Mới thăm, chúc mừng Trung tâm Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 04:43 26/02/2024

Kết quả xếp loại các đơn vị theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (theo Quyết định số 766/QĐ-TTg) Tuần 4 - Tháng 02 năm 2024 01:51 26/02/2024