Chủ tịch UBND huyện thăm đồng, kiểm tra tình hình sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vụ Đông xuân 2023-2024 04:33 22/02/2024

Huyện Đoàn Chợ Mới tổ chức họp Ban chấp hành mở rộng 04:02 22/02/2024

Chợ Mới phát động phong trào thi đua năm 2024 04:25 21/02/2024

Chủ tịch UBND huyện thăm đồng, kiểm tra tình hình sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vụ Đông xuân 2023-2024 04:33 22/02/2024

Đoàn viên người lao động Chợ Mới đón tết vui tươi, tiết kiệm 03:54 16/02/2024

Chợ Mới: Đảm bảo giao quân đạt chỉ tiêu số lượng và chất lượng năm 2024 03:49 22/02/2024

Năm 2023 thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới tăng 5,03 triệu đồng 03:47 16/02/2024

Chợ Mới - Những điểm sáng trong công tác y tế năm 2023 03:56 22/02/2024

Kết quả xếp loại các đơn vị theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định số 766/QĐ-TTg) Tuần 3 - Tháng 02 năm 2024 10:06 20/02/2024