Kinh tế - Nông nghiệp

Nhơn Mỹ triển khai dự án mô hình nuôi bò thịt hỗ trợ giảm nghèo

04:09 14/11/2023

Chiều ngày 13 tháng 11 năm 2023, UBND xã Nhơn Mỹ tổ chức triển khai dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, mô hình “ nuôi bò thịt ” cho 13 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.
Responsive image

Thực hiện Dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị” của huyện Chợ Mới, xã Nhơn Mỹ triển khai Dự án “Liên kết nuôi bò thịt”. Theo đó, mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ số tiền 25 triệu đồng, để mua con giống, các hộ dân chuẩn bị chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau 02 năm thực hiện mô hình, các hộ chỉ hoàn lại cho Ban quản lý dự án số tiền 05 triệu đồng, còn 20 triệu đồng hỗ trợ hoàn toàn cho các hộ dân. Bà con rất đồng tình và hứa quyết tâm thực hiện mô hình thật tốt để thoát nghèo cũng như thực hiện thành công Dự án. 

Việc triển khai Dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị” của huyện Chợ Mới thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được coi là điều kiện thuận lợi đối với các hộ nghèo, giúp các hộ có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, thu nhập cao. Qua đó, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn./.

 

Công Quận

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>