Kinh tế - Nông nghiệp

Trao sinh kế mô hình giảm nghèo Dự án “nuôi bò thịt” xã Mỹ Hội Đông

03:39 24/11/2023

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2023, với mục tiêu hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo, người khó khăn. Sáng ngày 24/11/2023, UBND huyện Chợ Mới tổ chức trao sinh kế mô hình giảm nghèo, dự án nuôi bò thịt ở xã Mỹ Hội Đông. Ông Trần Minh Dững - Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới; lãnh đạo UBMTTQVN huyện, các ban ngành, đoàn thể huyện và chính quyền địa phương, người dân đến dự.
Responsive image

Theo đó, đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 42 con bò giống cho 21 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở địa bàn xã, mỗi hộ được nhận 2 con bò giống, tương đương 25 triệu đồng. Để việc chăn nuôi bò thuận lợi, chính quyền địa phương giao cho các hộ tự lựa chọn cặp bò giống, sau đó sẽ trao tiền mặt lại cho các gia đình. Sau 18 tháng nuôi, hộ dân có quyền xuất bán và hoàn vốn 20% mức hỗ trợ mua bò giống (tương đương 5 triệu đồng) cho xã. Tổng kinh phí thực hiện mô hình giảm nghèo dự án “nuôi bò thịt” tại xã Mỹ Hội Đông 525 triệu đồng.

Responsive image

Responsive image

Qua dự án này nhằm đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh đối với các hộ khó khăn, khởi nghiệp nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và mục tiêu giảm nghèo bền vững./.

 

Bảo Dinh - Minh Kỵ

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>