Cải cách hành chính

Kết quả xếp loại các đơn vị theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định số 766/QĐ-TTg) Tuần 4 - Tháng 12 năm 2023

10:33 25/12/2023

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

 

A. K

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>