Cải cách hành chính

Năm 2023, huyện Chợ Mới tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

03:48 10/01/2024

Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ và nhân dân, huyện Chợ Mới luôn quan tâm đến công tác hòa giải và phòng chống tham nhũng và tiêu cực.
Responsive image

Cụ thể, trong năm 2023 toàn huyện đã tổ chức được 208 cuộc tuyên truyền có 7.678 lượt người tham dự; cấp cơ sở hòa giải thành 281 vụ việc đạt 98%. Thực hiện 10 cuộc thanh tra với 45 đơn vị, bao gồm: 06 cuộc theo kế hoạch, 03 cuộc đột xuất và 01 cuộc chuyên đề, liên quan các nội dung tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng, sử dụng tài chính, tài sản công, về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện. Đến nay, đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị 10 cuộc và đã ban hành kết luận thanh tra. Đồng thời, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 902 triệu 595 ngàn 400 đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm 42 cá nhân, xử lý kỷ luật 07 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 04 vụ liên quan 10 cá nhân với tổng số tiền sai phạm 3 tỷ 186 triệu đồng.

Qua những cuộc thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh khắc phục một số nội dung hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công tại các đơn vị./.

 

Thái Sơn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>