Cải cách hành chính

Từ ngày 01/01/2024 - người dân được đăng ký cư trú qua ứng dụng VNEID

04:20 04/01/2024

Theo Thông tư 66, ngày 17/11/2023 của Bộ Công an sửa đổi một số thông tư về cư trú, có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, qua ứng dụng VNeID, người dân có thể phản ánh thông tin về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; xác nhận thông tin về cư trú… Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú được thực hiện bằng 2 cách: trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.
Responsive image

Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký cư trú khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản quét hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu hợp lệ (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực, ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật. Sau khi hoàn tất nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký cư trú trực tuyến được cấp 01 mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc nhận thông tin để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký cư trú.

Responsive image

Cũng theo Thông tư 66 của Bộ Công an, xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 1 năm kể từ ngày cấp./.

 

Mai Thanh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>