Cải cách hành chính

Tập huấn hướng dẫn thanh toán phí/lệ phí dịch vụ công trực tuyến

04:35 12/10/2023

Chiều 12/10, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thanh toán phí/lệ phí dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang Nguyễn Thanh Hải chủ trì.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang Nguyễn Thanh Hải phát biểu khai mạc Hội nghị 

Sở Thông tin và Truyền thông An Giang hướng dẫn thanh toán phí/lệ phí dịch vụ công trực tuyến

Đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị triển khai trực tiếp và trực tuyến từ tỉnh đến UBND 156 xã, phường, thị trấn cho gần 1.000 đại biểu đại diện lãnh đạo văn phòng các sở, ban, ngành tỉnh, văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, các đơn vị, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ, công chức phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Tham dự Hội nghị, các Đại biểu được nghe giới thiệu bản đồ thực thi thể chế và thống kê tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn thanh toán phí/lệ phí dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia; đối soát thanh toán phí/lệ phí dịch vụ công trực tuyến.

“An Giang đang có tỷ lệ thanh toán phí/lệ phí dịch vụ công trực tuyến thấp, một số thủ tục đối soát thanh toán phí/lệ phí dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế... Qua tập huấn, giúp cán bộ thực hiện nhiệm vụ làm tốt chức trách được giao, góp phần tăng tỷ lệ thannh toán trực tuyến và tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trực tuyến; khắc phục các tồn tại, hạn chế về thanh toán, đối soát nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia hiện nay”- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh./.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>