Cải cách hành chính

An Giang đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính

10:59 03/01/2024

Ngày 28/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND, Phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.
Responsive image

Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh

Theo đó, phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính (TTHC) bao gồm: Thủ tục phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình đường bộ đối với đường tỉnh và các tuyến đường khác do Sở Giao thông vận tải quản lý; Thủ tục lập và ban hành Phương án đấu giá quyền sử dụng đất, Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất trong Khu kinh tế cửa khẩu An Giang (đối với quỹ đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế); Thủ tục xin phép tiếp khách nước ngoài; Thủ tục thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC, Thông tư số 68/2022/TT-BTC; Thủ tục phê duyệt, điều chỉnh phương án chuyển đổi chợ đối với chợ hạng 2,3; Thủ tục phê duyệt, điều chỉnh phương án chuyển đổi chợ đối với chợ hạng 1; Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật; Thủ tụ cung cấp văn bản quy phạm pháp luật để được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

Các thủ tục hành chính này có lộ trình thực hiện trong năm 2024. Theo Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu trên trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/12/2023./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>