Cải cách hành chính

Chợ Mới phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

03:21 24/11/2023

Sáng ngày 24/11/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Chợ Mới tổ chức phổ biến văn bản pháp luật đợt 4 năm 2023. Đến dự có ông Lê Văn Son - Trưởng phòng Tư pháp huyện Chợ Mới.
Responsive image

Tại đây, các đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức phụ trách công tác pháp chế ban, ngành huyện, các tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ phụ trách kinh tế, kế hoạch cấp xã, đại diện các Hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm Ocop trên địa bàn đã được Luật gia Đặng Văn Tâm - Chủ tịch Hội Luật gia huyện và luật sư Lê Thị Chung - Đoàn Luật sư tỉnh An Giang phổ biến các nội dung trọng tâm của Luật Thương mại (hiện hành) như: quy định chung, các điều, khoản liên quan đến mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, hoạt động trung gian thương mại, chế tài và giải quyết tranh chấp trong thương mại, xử lý vi phạm pháp luật, điều khoản thi hành. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; điều khoản thi hành.

Responsive image

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật trong các doanh nghiệp. Thường xuyên cập nhật phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Mai Thanh - Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>