Cải cách hành chính

Kết quả xếp loại các đơn vị theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định số 766/QĐ-TTg) Tuần 5 - Tháng 01 năm 2024

08:23 30/01/2024

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

 

A.K

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>