Hoạt động HĐND-UBND

HĐND huyện Chợ Mới họp Thường trực tháng 10

03:57 11/10/2023

Chiều ngày 10/10/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức phiên họp tháng 10 năm 2023. Ông Trần Ngọc Bầu - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự có ông Đoàn Thanh Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới.
Responsive image

Phiên họp đã thông qua Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch tổ chức lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp giữa năm HĐND 3 cấp. Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến các trường hợp lấy phiếu tín nhiệm. Đối với việc tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp giữa năm HĐND 3 cấp được UBMT huyện thực hiện đã đầy đủ hay chưa? Trước khi gửi các ngành thuộc thẩm quyền trả lời đến cử tri. Đồng thời thống nhất theo kế hoạch dự kiến tổ chức kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2023 trong 2 ngày 14 - 15/12/2023 và được tổ chức truyền thanh trực tiếp đến cử tri trên toàn huyện.

Kết luận phiên họp ông Trần Ngọc Bầu - Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: các đại biểu thực hiện đúng giờ theo thông báo triệu tập để đảm bảo thời gian trực tiếp truyền thanh; danh sách lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; các ngành báo cáo phải có sự thống nhất về số liệu, gửi đúng thời gian quy định cho đơn vị tổng hợp; những ý kiến, kiến nghị của cử tri các ngành liên quan trả lời thật cụ thể, đảm bảo dân chủ, công khai. Bên cạnh, các đại biểu HĐND sớm hoàn chỉnh báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2023 chuẩn bị cho kỳ tiếp xúc cử tri sắp tới thông tin đến cử tri./.

 

Kiều Tiên - Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>