Hoạt động HĐND-UBND

Hội đồng nhân dân huyện giám sát chuyên đề tại Hoà Bình - An Thạnh Trung

04:22 31/05/2024

Vừa qua, tại xã Hòa Bình, HĐND huyện Chợ Mới đã giám sát chuyên đề của Ban pháp chế HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 về thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 02 xã Hòa Bình và An Thạnh Trung.
Responsive image

Đối với xã Hòa Bình theo báo cáo của UBND xã, từ tháng 01 đến tháng 12/2023, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoạt động tốt, chất lượng phục vụ ngày càng nâng lên, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch. Thực hiện công khai, niêm yết đầy đủ các loại biểu mẫu, tờ khai, mẫu đơn, mức thu phí, lệ phí theo quy định. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả là 9.010 hồ sơ, liên quan đến các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, bảo trợ xã hội, đất đai.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà 02 xã đạt được; Đồng thời nêu lên một số vấn đề cần quan tâm như: tuyên truyền cho người dân về thủ tục hành chính; có văn bản mới cập nhật và niêm yết công khai; thường xuyên thay đổi biểu mẫu hướng dẫn cho dễ nhìn; nếu phát sinh trễ hạn phải niềm nở xin lỗi người dân,.../.

 

Thùy Dương

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>