Hoạt động HĐND-UBND

Chợ Mới tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2023

04:04 12/01/2024

Chiều ngày 11-01-2024, Chợ Mới tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách năm 2023. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Cù Minh Trọng - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới.
Responsive image

Responsive image

Năm 2023, ngành tài chính đã hoàn thành tốt và toàn diện các mặt tài chính ngân sách nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cụ thể: Thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 205 tỷ 411 triệu đồng đạt 134% so dự toán, bằng 106% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương (huyện, xã) hưởng năm 2022 là 1.351.016 (Một ngàn ba trăm năm mươi mốt tỷ, không trăm mười sáu triệu đồng), đạt 134% so dự toán được HDND huyện giao, bằng 95% so với cùng kỳ, trong đó thu từ kinh tế địa bàn theo phân cấp địa phương được hưởng là 189 tỷ 058 triệu đồng, đạt 129% so dự toán được HĐND huyện giao, bằng 105% so với cùng kỳ. Có 16/18 xã thị trấn thu đạt và vượt dự toán năm. Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 là 1.078.572 triệu đồng (Một ngàn không trăm bảy mươi tám tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu đồng) đạt 108% so dự toán HĐND huyện giao. Về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp đã chấp hành đúng về chế độ qui định và thực hiện nghiêm túc chế độ chi tiêu theo qui định hiện hành. Tại hội nghị một số đơn vị ngành huyện và xã, thị trấn tham gia phát biểu ý kiến về tình hình thu chi ngân sách; Tình hình thu quỹ phòng chống thiên tai; Công tác quản lý, sử dụng tài sản công nêu lên thuận lợi khó khăn, giải pháp….

Responsive image

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Cù Minh Trọng - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới biểu dương sự nỗ lực và đóng góp của ngành tài chính trong năm 2023. Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2024, Chủ tịch UBND huyện, đề nghị: Các ngành, đoàn thể, UBND xã thị trấn thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách nhà nước, bám sát chỉ đạo, điều hành cấp có thẩm quyền để triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thuế tập trung vào việc rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, thực hiện tốt các chính sách xã hội đến với người dân, đảm bảo chi đúng, chi đủ trong phạm vi dự toán được giao./.

 

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>